Przejdź do paska narzędzi

Czy możliwy jest podział użytkowników platformy na grupy szkoleniowe?

Tak, możliwość podziału użytkowników na grupy jest dostępna standardowo.

@

Ostatnio nieaktywny