Przejdź do paska narzędzi

Ile razy uczestnik może rozwiązywać test?

Decyduje o tym autor podczas tworzenia testu. Można ustalić jedną próbę, dowolną ilość powtórzeń lub brak ograniczenia.

@

Ostatnio nieaktywny