Przejdź do paska narzędzi

Jakiego typu quizy i testy są dostępne na platformie?

  • zaznaczenie jednej poprawnej odpowiedzi z wielu;
  • zaznaczenie kilku poprawnych odpowiedzi z wielu;
  • prawda czy fałsz;
  • własna odpowiedź – uczestnik musi wpisać odpowiedź a system porówna z szablonem właściwych odpowiedzi;
  • otwarta odpowiedź – uczestnik wpisze własną odpowiedź lub prześle plik z opracowaniem;
  • sortowanie we właściwej kolejności;
  • dopasowanie;

@

Ostatnio nieaktywny