Przejdź do paska narzędzi

W jaki sposób prowadzący może się komunikować z uczestnikami szkolenia?

Istnieje kilka sposobów wysyłania wiadomości e-mail do uczestników szkolenia:

  • wiadomości wysyłane do uczestników wybranych szkoleń w zależności od statusu (nierozpoczęte, w trakcie, ukończone)
  • automatyczne wiadomości wysyłane w zależności od postępów lub aktywności uczestników. Więcej informacji

@

Ostatnio nieaktywny